• بسته هدیه

بسته هدیه

یوزآل هدیه

بسته های ویژه

*کارت ویزیت بسیار زیبا به تعداد ۵۰۰ عدد
*کیسه حمل مواد غذایی

 

 

 

بسته های ویژه

*تخفیف ۴۰ درصدی در لیوان های کاغذی و بهداشتی

بسته ویژه

کارت ویزیت  ۱۰۰۰ عدد
تخفیف – ۶۰ درصدی در لیوان های کاغذی و بهداشتی
سررسید و کیف دستی
معرفی محل کسب همکارمان در سایت گوگل

 

 

Scroll
طراحی سایت